Privacy & Policy

Courbòn heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de websites van Courbòn. met persoonlijke informatie omgaan.
Alle gegevens die door Courbòn. worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Courbòn. geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Courbòn. is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, e-mail en functie).

Onze websites bevatten links naar andere websites en websites van (business) partners die niet tot Courbòn. behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke websites.
In uitzonderingsgevallen deelt Courbòn informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht. Sommige delen van onze website stellen communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

Courbòn gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
Courbòn zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Contact opnemen met Courbòn

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of de websites van Courbòn kunt u CONTACT met ons opnemen.

CourbònAmsterdam

Randstad 21-25

1314 BE Almere

info@courbonamsterdam.nl

Retour Forumulier